Sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dalykas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

1.1.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs elektroninėje parduotuvėje suformavę prikinių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susupažinę su taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką "Patvirtinti".

2. PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi teisę prikti prekes sportuno.eu  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas pardavėjui (elektroniniu paštu, nurodęs norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).

2.3. Šia teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta, nepasikeitė jos išvaizda ar nebuvo dėvėta.

3. PIRKĖJO PAREIGOS

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jų pristatymo išlaidas, priimti užsakytas prekes.

3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.3. Pirkėjas privalo savo prisijungimo duomenų neperduoti tretiesiems asmenims.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.vimada.lt, privalo laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Pardavėjas turi teisę, susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių nuostatas.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti pirkėjo užsakymą, jeigu per 48 valandas nebuvo sumokėta už prekes.

4. www.sportuno.eu turi teisę anuliuoti Pirkimo - pardavimo sutartį, jeigu baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

5. PARDAVĖJO PAREIGOS

5.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nurodytą laikotarpį ir Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.

5.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti pasirinktos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką arba panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką arba panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus už prekę pinigus( jeigu pinigai už prekę buvo sumokėti) per 2 darbo dienas.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

6.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu, turi patikrinti siuntos būklę.

6.3. Patebėjus siuntos pažeidimus, Pirkėjas turi nepriimti prekės ir tai parašyti siuntos pristatymo dokumentuose.

6.4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

6.5. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

6.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

6.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei prekių pristatymo metu, Pirkėjo nurodytu adresu, prekes priima kitas Pirkėjo įgaliotas asmuo, Pirkėjo nurodytais duomenimis, tuomet Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.8. Tuo atveju, kai pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anulioja Pirkimo - pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio mėn. 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl prekių grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

7.2. Prekę galite grąžinti ar pakeisti kitos spalvos arba dydžio preke per 14 kalendorinių dienų nuo siuntos gavimo.

7.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės,nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos, kokią Pirkėjas gavo.

7.4. Norint grąžinti prekę, būtina pateikti prašymą pakeisti prekę, arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

7.5. Už prekių grąžinimą sumoka Pirkėjas, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prastos kokybės. Prekė grąžinama adresu, norodytu Prekės pirkimo dokumente.

7.6. Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti ją analogiška kokybiška preke, o jeigu pardavėjas neturi sandėlyje kokybiškos analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

7.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse numatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis.

8.2. Pirkėjas privalo neatskelisti ir nesuteikti galimybės tretiesiems asmenis prisijungti prie internetinės parduotuvės duomenų.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šių taisykliu pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.